Let op: wegens omstandigheden kunnen de Mind Mix - voorstellingen op dit moment niet gespeeld worden. Naar verwachting duurt dit tot en met 2022.
Thema Seksuele diversiteit / Gender

Doelgroep onder- en bovenbouw VO

Seksuele diversiteit bespreekbaar maken op school, hoe pak je dat aan? Wij laten leerlingen met onze theatervoorstelling Let's talk about... verschillende aspecten van dit thema zien. De losse scènes creëren gespreksstof voor de nabespreking met de acteurs, waar het eigenlijk allemaal om draait.


Doelgroep jongeren, volwassen en ouderen

Welke verwachtingen zijn er over het geloof als het om seksuele diversiteit gaat? En welke vooroordelen bestaan er over seksuele diversiteit? Hoe hebben deze aannames invloed op hoe we elkaar zien en hoe willen we daar met elkaar mee omgaan? In deze interactieve voorstelling gaan we het gesprek aan met het publiek.Thema Discriminatie / Hokjesdenken

Doelgroep onder- en bovenbouw VO

Discriminatie bespreekbaar maken op school, hoe pak je dat aan? Wij laten leerlingen met onze theatervoorstelling Open your Mind verschillende aspecten van discriminatie zien. De losse scènes creëren gespreksstof voor de nabespreking met de acteurs, waar het eigenlijk allemaal om draait.


Doelgroep bovenbouw PO

In de voorstelling OK of NIET OK? hebben de leerlingen de regie: wanneer is iets wel of niet OK? En wat moeten de acteurs doen om de situatie meer OK te maken? Al kijkend, meedenkend en -bepalend doen de leerlingen vaardigheden op die pesten en discrimineren helpen voorkomen of verminderen.Thema Mantelzorg

Doelgroep onderbouw VO

Een kwart van alle jongeren zorgt voor een zieke ouder, broer, zus, of ander familielid. Deze jonge mantelzorgers vragen zelf meestal niet om hulp, terwijl ze die vaak wel kunnen gebruiken. Al is het maar een luisterend oor. Onze interactieve voorstelling laat klasgenoten en docenten zien hoe ze kunnen helpen. Jonge mantelzorgers zien dat ze niet alleen zijn.
Wij zijn CKV acceptant!